O nás

Lékař:GynPro - MUDr. Petr Švec
MUDr. Petr Švec

Vzdělání
- 1. LF UK Praha
- atestace z gynekologie a porodnictví
- specializovaná způsobilost/  v rozsahu atestace II. stupně/
- licence pro provoz privátní gynekologicko-porodnické praxe
- diplom celoživotního vzdělávání ČLK

Dosavadní praxe
1998 - 2001 gyn-por. odd.Nemocnice J. Hradec
2001 - 2013 gyn .por.odd . Nemocnice Č.Budějovice
           /specializace na gynekologickou onkologii/
2008 - dosud -soukromá gynekologická ambulance

Sestra:GynPro - porodní asistentka Irena Petrželová
- registrovaná porodní asistentka Irena Petrželová

Vzdělání
-  gymnázium Č . Budějovice
- nástavbové studium -obor porodní asistentka

Dosavadní praxe
1989 - 2008 gyn. - por. oddělení Nemocnice Č.Budějovice
2008 - dosud soukromá gynekologická ambulance

 

 

 

 

MUDr. Petr Švec - gynekologicko-porodnická ordinace GynPro CB s.r.o.