Placené výkony

Gynekologie:

-ultrazvukové vyšetření nad rámec hrazený pojišťovnou na Vaší žádost

-test na chlamydie

-Nitroděložní tělíska včetně zavedení-hormonální či nehormonální 

-gravitest včetně zhodnocení

-aplikace antikoncepční injekce na 3 měsíce-Depo Provera

-vystavení receptu na oddálení menses

-sepsání žádosti k interupci

-administrativní úkony na žádost pacientky/potvzení ke komerčním pojištěním atd..../

-cytologie formou LBC

-HPV test na žádost pacientky

Porodnictví:

-Ultrazvukový screening vrozených vad plodu ve 12.-14. týdnu

-Fotografie z ultrazvuku

-přítomnost Vašeho partnera u ultrazvukových vyšetření s komentářem

-ultrazvukové měření délky děložního čípku pro detekci hrozícího předčasného porodu

-ultrazvuk na Vaši žádost -nad rámec hrazený pojišťovnou /např.odhad váhy plodu kdykoliv  během gravidity atd./

-detekce růstové restrikce plodu cca v 36 . týdnu gravidity

 

Výše uvedené záležitosti  NEJSOU hrazeny pojišťovnami

CENÍK těchto služeb je dostupný v ordinaci

 

-

 

 

 

MUDr. Petr Švec - gynekologicko-porodnická ordinace GynPro CB s.r.o.